Mazacam

Edytor sterowania Mazatrol MazaCAM

Proste tworzenie programów Mazatrol/Mazak na komputerze

Edytor sterowania Mazatrol MazaCAM

Twórz programy Mazatrol, podczas gdy urządzenia Mazak pracują i produkują

Edytor MazaCAM to idealne i proste w obsłudze stanowisko pracy Mazatrol dla każdego biura. Interfejs użytkownika wygląda tak samo, jak interfejs urządzenia Mazak i może zostać dostosowany do specyfikacji danej firmy dzięki wykorzystaniu parametrów użytkownika, danych narzędzi, skrawania itd. Edytor MazaCAM obsługuje wszystkie sterowania i urządzenia Mazak.

 


Więcej informacji na temat edytora MazaCAM sterowania Mazatrol można znaleźć tutaj

Edytor MazaCAM to idealna stacja programowania sterowania Mazatrol dla każdego komputera, wyglądająca tak samo, jak ta z urządzenia Mazak. MazaCAM może znacząco usprawnić proces przygotowywania pracy.

 • Przy pomocy MazaCAM (jeden system) można programować różne sterowania Mazatrol bezpośrednio na komputerze. Programy są generowane bezpośrednio dla wszystkich sterowań Mazatrol od serii T1 po serię Matrix/Smart (za wyjątkiem serii T4) lub urządzeń Mazak (np. Quick-Turn Nexus, VTC, Integrex itd.).
 • Aby zobaczyć kilka różnych programów jednocześnie, wystarczy otworzyć więcej okien edytora. Ponadto dzięki funkcjom kopiowania i wklejania można przenosić sprawdzone procesy z jednego programu do drugiego.
 • Interaktywna grafika umożliwia poruszanie się po programie podczas programowania.
 • Dzięki przyjaznemu w obsłudze interfejsowi systemu Windows można łatwo edytować i tworzyć programy Mazatrol.
 • Istnieje możliwość dostosowania edytora do indywidualnych wymagań zakładu i wykorzystania danych narzędzi, skrawania i parametrów użytkownika z urządzeń Mazak. Programowanie w edytorze MazaCAM można tak skonfigurować, aby wyglądało tak samo, jak programowanie na urządzeniu Mazak.
 • Programy Mazatrol można edytować na komputerze lub laptopie (również będąc w podróży), podczas gdy urządzenia Mazak pracują i produkują.
 • Oferujemy szkolenia dla nowych pracowników z obsługi sterowania Mazatrol, które nie wymagają poświęcania cennego czasu pracy maszyn. Klient może w prosty sposób samodzielnie przeprowadzać szkolenia ze sterowania Mazatrol na komputerze.


Edytor sterowania Mazatrol i oprogramowanie do programowania urządzeń Mazak, MazaCAM umożliwiają obsługę wszystkich urządzeń Mazak i sterowań Mazatrol z jednego stanowiska pracy z komputerem w trybie offline. Programowanie w systemie CAM urządzeń Mazak i sterowania Mazatrol

Edytor sterowania Mazatrol z interaktywnym wyświetlaniem konturów

Zalety

 • Można otworzyć kilka programów Mazatrol i korzystając z funkcji kopiowania i edytowania, przenieść sprawdzone procesy ze starego programu do nowego
 • Szkolenia dla nowych pracowników z obsługi sterowania Mazatrol, które nie wymagają poświęcania cennego czasu pracy maszyn
 • Strategie obróbki można porównać na komputerze przed rozpoczęciem obróbki na danym urządzeniu

Funkcje

 • Oprogramowanie już zintegrowane ze wszystkimi sterowaniami tokarek, frezarek Mazak i sterowaniem Integrex
 • Możliwość dostosowania do specyfikacji firmy
 • Możliwość wczytywania i wykorzystywania danych narzędzi z urządzenia Mazak
 • Możliwość edytowania danych TPC
 • Możliwość wczytywania i wykorzystywania danych skrawania i list materiałów z urządzenia Mazak
 • Interaktywne wyświetlanie zaprogramowanego konturu w maksymalnie trzech oknach jednocześnie
 • Kontrola ścieżki narzędzia
 • Oszacowywanie czasu pracy
 • Rozszerzone funkcje edytowania
 • Przyjazny w obsłudze interfejs systemu Windows z funkcją kopiowania/wklejania dla sterowania Mazatrol

Więcej funkcji niż w przypadku sterowania urządzenia Mazak

Edytor ma więcej funkcji edytowania niż tylko sterowanie urządzeniami.

 • Możliwość otwarcia wielu okien graficznych konturu jednocześnie
 • Procesy obróbki w gotowej jednostce można po prostu zmienić i zastąpić
 • Wstawianie linii za/przed poprzednim wierszem
 • Wyszukiwanie i zastępowanie narzędzi
 • Wymiana narzędzi między obróbką zgrubną a wykończeniową

Przegląd dostępnych pakietów edytora wraz z ich zawartością znajduje się tutaj!

 

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na temat
konwersji między sterowaniami Mazatrol
MazaCAM CAD-Import dla sterowania Mazatrol
MazaCAM CAD/CAM dla urządzeń Mazak

edytor-mazacam-jako-stanowisko-pracy-offline-do-przygotowywania-pracy-mazacam-programuje-wszystkie-sterowania-urządzeń-mazak-i-konwertuje-programy-mazatrol

Otwieranie i edytowanie jednocześnie kilku programów Mazatrol

Otwieranie kilku okien graficznych w edytorze sterowania Mazatrol

X

Bom

4,8 / 5,0