Mazacam

Editor MazaCAM Mazatrol

Vytvářejte programy Mazak / Mazatrol zcela snadno na počítači

Editor MazaCAM Mazatrol

Zapisujte programy Mazatrol během probíhající výroby na strojích Mazak

Editor MazaCAM Vám nabízí dokonalou stanici Mazatrol s jednoduchou obsluhou pro Vaše pracoviště. Ovládací rozhraní odpovídá přesně rozhraní Vašich strojů Mazak a lze ho přizpůsobit požadavkům firmy pomocí uživatelských parametrů Mazak, dat nástrojů, dat řezů atd. Editor MazaCAM podporuje všechny řídicí systémy a stroje Mazak.

 


Více informací o editoru MazaCAM Mazatrol najdete zde

Editor MazaCam Vám nabízí dokonalou programovací stanici pro Váš počítač, jak ji znáte ze strojů Mazak. MazaCam tak dokáže výrazně přispět k přípravě Vaší práce.

 • Používejte (systém) MazaCAM přímo na počítači, abyste mohli programovat nejrůznější řídicí systémy Mazatrol. Výstup je zajištěn pro všechny řídicí systémy Mazatrol od modelu T1 po Matrix/Smart (s výjimkou T4) nebo stroje Mazak (např. Quick-Turn Nexus, VTC, Integrex atd.).
 • Otevřením více okem editoru můžete zobrazit nejrůznější programy najednou a pomocí funkce „Kopírovat“ a „Vložit“ můžete používat osvědčené procesy jednoho programu pro další program.
 • Interaktivní grafické zobrazení umožňuje ovládání programu v průběhu programování.
 • Pomocí uživatelsky přívětivé plochy s okny můžete programy Mazatrol upravovat nebo vytvářet.
 • Editor si můžete přizpůsobit individuálně podle svých požadavků a využít data nástrojů, data řezů a uživatelské parametry Vašich strojů Mazak. Programování v editoru MazaCAM tak můžete provádět přesně podle programování na stroji Mazak.
 • Upravujte programy Mazatrol na počítači nebo notebooku (také na cestách) v průběhu výroby na Vašich strojích Mazak.
 • Zaškolte svoje nové zaměstnance v oblasti Mazatrol, aniž byste plýtvali drahocenným časem provozu stroje. Školení pro Mazatrol můžete provádět zcela snadno sami na počítači


Editor Mazatrol a programovací software Mazak, MazaCAM obsluhuje všechny stroje Mazak a řídicí systémy Mazatrol z offline pracoviště s počítačem. CAM programování pro Mazak a Mazatrol

Editor Mazatrol s interaktivním zobrazením obrysů

Výhody

 • Otevřete několik programů Mazatrol najednou a pomocí funkce „Kopírovat a vložit“ použijte osvědčené procesy ze starých programů v nových programech.
 • Zaškolte zaměstnance v oblasti Mazatrol, aniž byste plýtvali drahocenným časem provozu stroje.
 • Porovnejte na počítači strategie obrábění před spuštěním na stroji

Funkce

 • Všechny řídicí systémy Mazak pro soustružení, frézování a systémy Integrex jsou již integrovány
 • Lze přizpůsobit konkrétním požadavkům firem
 • Načítání a používání dat nástrojů ze stroje Mazak
 • Úprava TCP dat
 • Načítání a používání dat řezů a seznamů materiálů ze stroje Mazak
 • Interaktivní zobrazování naprogramovaných obrysů až ve 3 oknech najednou
 • Kontrola dráhy nástroje
 • Odhad doby chodu
 • Rozšířené funkce úprav
 • Uživatelsky přívětivá plocha s okny s funkcí kopírování/vložení pro Mazatrol

Více funkcí než řídicí systém Mazak

Editor má více funkcí úprav než samotné řízení stroje.

 • Otevření oken pro grafické znázornění více obrysů najednou
 • Jednoduchá změna a přepsání procesů obrábění v hotových jednotkách
 • Vložení čar za/před předcházející řádek
 • Vyhledávání a nahrazování nástrojů
 • Výměna nástrojů mezi hrubým obráběním a obráběním načisto

Přehled dostupných sad a jejich obsahu najdete zde!

 

Nebo získejte více informací o
konvertování mezi řídicími systémy Mazatrol
MazaCAM CAD importu pro Mazatrol
MazaCAM CAD/CAM pro Mazak

editor-mazacam-jako-offline-programovací stanice-pro-přípravu-pracovního-procesu-mazacam-programuje-všechna-řídicí-zařízení-mazak-a-převádí-programy-mazatrol

Otevírání a úprava několika programů Mazatrol najednou

Otevírání několika grafických oken v editoru Mazatrol

X

Bom

4,8 / 5,0