Mazacam

Konwersja między sterowaniami urządzeń Mazak

Dzięki MazaCAM można zapewnić zgodność różnych generacji sterowań Mazatrol urządzeń Mazak

Konwersja między sterowaniami urządzeń Mazak

Konwertuj sterowania Mazatrol bezproblemowo

Dzięki MazaCAM urządzenia Mazak stają się zgodne (również wstecznie), w zależności od generacji sterowania Mazatrol.

Przenoś zadania bezproblemowo z nowego urządzenia Mazak do starszego. MazaCAM dokonuje także konwersji między urządzeniami Integrex różnych typów.

 


Więcej informacji na temat MazaCAM i konwersji urządzeń Mazak i sterowań Mazatrol można znaleźć tutaj

Konwersja MazaCAM między różnymi generacjami sterowań Mazatrol jest narzędziem, które pomaga uelastyczniać proces planowania produkcji. Konwersja ta umożliwia np. zmianę jednego urządzenia Mazak na inne ze sterowaniem odmiennej generacji, gdy pojawi się pilne zlecenie, bez konieczności tracenia czasu na programowanie maszyny od nowa. MazaCAM może także pomóc w szybkim przesłaniu zadań do właśnie zakupionego urządzenia Mazak, ponieważ dzięki niemu można po prostu wykorzystać sprawdzone już programy ze starszych maszyn.

 • Urządzenia Mazak mogą dokonywać konwersji wyłącznie do kolejnej (nowszej) generacji sterowania. Wiąże się to jednak z utratą wszystkich danych TPC potrzebnych np. do unikania kolizji. MazaCAM dokonuje konwersji tych ważnych danych TPC razem z programem Mazatrol.
 • MazaCAM oferuje konwersję nie tylko do następnej generacji sterowania urządzenia Mazak, lecz także do wszystkich generacji. Nie jest ważne, czy sterowanie należy do starszej generacji (T1/T2, M+ itd.), czy do nowszej (Matrix, Smart).
 • MazaCAM  dokonuje również konwersji między różnymi rodzinami sterowań. Możliwa jest np. konwersja urządzenia Integrex serii i, e lub j ze sterowaniem Matrix-2, które frezuje, do starszego urządzenia Integrex Mark3 ze sterowaniem Fusion640MT, które toczy. Jak widać MazaCAM może konwertować między dwoma zupełnie różnymi rodzajami urządzeń.
 • MazaCAM umożliwia konwersję procesów „tornado”, dostępnych jedynie od sterowania Fusion640, do starszych sterowań jak M-Plus. MazaCAM zmienia przy tym proces frezowania cyrkulacyjnego z poleceniem „tornado” w program procesu manualnego.


www.MazaCAM-Deutschland.de-konwersja-i-edycja-sterowań-urządzeń-Mazak-i-programów-oraz-danych-Mazatrol-dostosowywanie-programów-urządzeń-Mazak-do-różnych-generacji-sterowań-Mazatrol-edytor-MazaCAM-rozwiązanie-w-postaci-oprogramowania-dla-urządzeń-Mazak

Zalety

 • Można elastyczniej planować proces obróbki
 • Szybkie uruchamianie nowych maszyn dzięki wykorzystywaniu sprawdzonych już programów
 • Wymieniając stare urządzenie na nowe, można zachować tę samą liczbę programów

Funkcje

 •  Konwersja starych programów urządzeń Mazak do nowych sterowań Mazatrol (np. T32 do Smart-T)
 • Konwersja nowych programów urządzeń Mazak do starych sterowań Mazatrol (np. Matrix-2 do M-Plus)
 • Konwersja między różnymi typami urządzeń Integrex (np. Mazatrol Matrix serii e, i, j do Mazatrol Fusion640MT-Pro lub MT-Pro do Integrex Smooth-X)
 • Konwersja procesów „tornado” do starszych sterowań (M-Plus)
 • Konwersja danych TPC
 • Konwersja danych narzędzi
 • Konwersja szeregowego formatu Mazatrol do formatu sieci/dyskietki FusionDisk
 • Konwersja trzycyfrowego G code z powrotem do sterowania Mazatrol
 • Konwersja wielu różnych formatów DNC do jednego formatu zrozumiałego dla MazaCAM

Bezproblemowa konwersja między urządzeniami Mazak Integrex Fusion MT-Pro i Integrex i/e/j

Przenoś w prosty sposób zadania swobodnie między różnymi generacjami urządzeń Mazak tam i z powrotem

Dzięki MazaCAM urządzenia Mazak stają się zgodne (również wstecznie), w zależności od generacji sterowania Mazatrol.
MazaCAM to najlepszy na rynku system programowania dla urządzeń marki Mazak ze sterowaniem Mazatrol

Konwertuje nawet z nowego sterowania Mazak Smooth X i na nie

Dzięki MazaCAM urządzenia Mazak stają się zgodne (również wstecznie), w zależności od generacji sterowania Mazatrol.
MazaCAM to najlepszy na rynku system programowania dla urządzeń marki Mazak ze sterowaniem Mazatrol

 

Przegląd pakietów zawierających opcję konwersji między różnymi typami sterowań można znaleźć tutaj!

 

X

Bom

4,8 / 5,0