Mazacam

Frezowanie 3D dla urządzeń Mazak

Frezowanie 3D dla urządzeń Mazak

Obróbka 3D MazaCAM

Frezowanie metodą wierszowania w sterowaniu Mazatrol

Oprócz standardowej obróbki 2D dla procesów sterowania Mazatrol, MazaCAM oferuje również możliwość obróbki skomplikowanych powierzchni 3D i brył. Tego rodzaju obróbki nie są obsługiwane przez standardowe programowanie sterowania Mazatrol, ponieważ w trakcie pracy dochodzi do zmiany głębokości (płaszczyzny Z). MazaCAM łączy w sobie zalety programowania Mazatrol z możliwością realizacji obróbki 3D. Możliwa również obróbka indeksowana dla urządzeń 5-osiowych.

 

Obróbka-3D-dla-sterowania-Mazatrol-Mazak-i-3D-dla-Variaxis-Integrex-oraz-innych-urządzeń-Mazak-HSC-i-obróbka-trochoidalna-dla-urządzeń-Mazak

Zalety

 • Wykonywanie skomplikowanych obróbek 3D bez konieczności rezygnacji z zalet sterowania Mazatrol
 • Koniec z nieczytelnymi programami dzięki połączeniu sterowania Mazatrol z EIA-DIN/ISO
 • Otrzymywanie czytelnych jednostek sterowania Mazatrol z systemu CAM mimo frezowania konturów 3D metodą wierszowania
 • Skrócenie czasów obróbki dzięki nowoczesnym procesom obróbki i inteligentnemu programowaniu

Funkcje

 • Możliwość stosowania różnych strategii obróbki dla brył 3D
 • Nowoczesna obróbka HSM  i trochoidalna
 • Łączone strategie obróbki
 • Obróbka krzywych
 • Obróbka 3D z indeksowanymi osiami
 • Frezowanie metodą wierszowania w jednostkach sterowania Mazatrol lub jako podprogram EIA
 • Pasuje do wszystkich urządzeń Mazak
 • Obróbki 2D są zapisywane jako odpowiedni program Mazatrol, a obróbki 3D jako jednostki procesu manualnego lub program EIA.
 • Tworzenie programów z modeli bryłowych STEP i IGES


Więcej informacji na temat frezowania 3D MazaCAM dla urządzeń Mazak można znaleźć tutaj

MazaCAM CAD/CAM 3D pozwala również na tworzenie skomplikowanych trójwymiarowych powierzchni i obróbkę metodą wierszowania przy jednoczesnym zachowaniu zalet sterowania Mazatrol, jeśli tylko jest to możliwe.

System MazaCAM automatycznie rozpoznaje proces obróbki niedostosowany do danych wyjściowych jednostki sterowania Mazatrol. W przypadku wykrycia obróbki niewspieranej przez sterowanie Mazatrol system MazaCAM automatycznie generuje podprogram wywołujący program EIA; wywołanie podprogramu odbywa się za pośrednictwem procesu manualnego . W ten sposób uzyskuje się możliwość wywołania konturów 3D bez utraty zalet danych narzędzi programu Mazatrol. Oczywiście można również zapisywać obróbki 3D jako kompletne jednostki procesu manualnego sterowania Mazatrol.

W systemie MazaCAM możliwe jest ponadto frezowanie metodą wierszowania konturów brył 3D w płaszczyźnie Z.

Zamiast DIN/ISO-EIA lub jednostki procesu manualnego otrzymuje się program z odpowiednimi jednostkami sterowania Mazatrol. Otrzymuje się np. więcej jednostek linii lewych lub linii zewnętrznych. Liczba jednostek odpowiada przy tym wskazanemu posuwowi wgłębnemu Z. Przy generowaniu danych z systemu MazaCAM CAD/CAM automatycznie tworzony jest program główny Mazatrol zawierający wywołanie odpowiedniego podprogramu po przekroczeniu maksymalnej liczby wierszy.


Przegląd dostępnych pakietów wraz z zawartością do użytkowania plików CAD w sterowaniu Mazatrol znajduje się tutaj!

Programowanie-3D-dla-sterowania-Mazatrol-Mazak-z-automatycznym-wywołaniem-podprogramu-EIA-ISO-do-obróbki-3D-Mazatrol

 

X

Bom

4,8 / 5,0